Bewaarplicht een feit

Telecombedrijven en internetproviders moeten nu gedetailleerde gegevens gaan bewaren over de telecommunicatie tussen alle burgers, voor opsporingsdoeleinden.

Wat er bewaard moet worden onder de bewaarplicht

Wat moet er precies worden opgeslagen onder de Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens:

Bij internettoegang:
- Inlognaam (toegewezen gebruikersidentificatie)
- IP adres (gebruikersidentificatie van elke communicatie met het netwerk)
- NAW gegevens van de gebruiker en NAW gegevens van de beoogde ontvanger
- Datum en tijdstip van de log-on en log-off van een internetsessie (gebaseerd op bepaalde tijdzone)
- De gebruikte internetdienst
- Inbelnummer in het geval van inbelverbinding
- DSL of ander eindpunt van de initiatiefnemer van de communicatie, zoals bij:
* Inbellen – telefoonnummer waarmee wordt gebeld;
* WIFI – MAC-adres;
* DSL – telefoonnummer en/of poortnummer.

Bij e-mail, per mailbericht:
- IP-adres (waarmee mail wordt opgehaald en verstuurd)
- User ID
- E-mail adres verzender (ook het “FROM” veld) en e-mail adres beoogde ontvanger (ook het “TO”, “CC” en ” BCC” veld)
- Andere e-mailadressen/aliassen van de gebruiker
- Datum en tijdstip van communicatie
- NAW gegevens (indien aanwezig)
- Wijze waarop mail wordt verzonden/ontvangen (POP, webmail, etc.)

Bij internettelefonie:
- Telefoonnummer beller
- Telefoonnummer ontvanger
- IP adressen
- NAW gegevens
- Datum en tijdstip start en einde communicatie
- Welke protocol/telefoondienst wordt gebruikt
- Zowel van geslaagde verbindingen als van pogingen tot verbinden

zie ook Opinie blog van XS4ALL over de bewaarplicht


About this entry